รายงานตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 18 แฟ้ม ต.ค.53-มี.ค.54 [2015-01-02]
     
 
       เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง สสจ.กาฬสินธุ์ สรุปรายงานตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 18 แฟ้ม ตั้งแต่ ต.ค.53-มี.ค.54 รายละเอียดตามไฟล์แนบ (โดย 3 เดือนแรก รวมอยู่ในเดือน พ.ย.53) ขอให้หน่วยบริการที่มีคุณภาพแต่ละแฟ้มน้อยกว่าร้อยละ 95 ช่วยตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขก่อนส่งทุกครั้ง สอบถามโทร 087-7211901,043-821640 นายวุฒิพงษ์ ฆารวิพัฒน์
   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >>
   
 
 
>