รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล แยกตาม Error Code_0254 [2015-01-02]
     
 
        เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล แยกตาม Error Code และการส่งข้อมูลไม่ทันเวลา (PS) แยกตามเดือนที่ส่งข้อมูล สสจ.กาฬสินธุ์ สรุปรายงานตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 18 แฟ้ม เดือน ก.พ.54 รายละเอียดตามไฟล์แนบ ขอให้หน่วยบริการที่มีคุณภาพแต่ละแฟ้มน้อยกว่าร้อยละ 95 ช่วยตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขก่อนส่งทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป สอบถามโทร 087-7211901,043-821640 นายวุฒิพงษ์ ฆารวิพัฒน์
   
     เอกสารแนบท้าย : ดาวน์โหลด
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย >>
   
 
 
>