รู้จัก ‘ไข้เลือดออก’ กันอีกที เขาว่าปีนี้จะระบาดรุนแรงกว่าปีก่อน [2018-06-04]

     
 

   

In Focus

  • อาการที่ ‘คลาสสิก’ ของโรคไข้เลือดออก คืออาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดกระดูก และปวดเมื่อยตามตัว อาจมีผื่นร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ การดูแลรักษาตัวเบื้องต้นคือการกินยารักษาตามอาการ ได้แก่ ยาลดไข้ ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน และชงผงเกลือแร่หากกินข้าวได้น้อย
  • ระยะวิกฤตของโรคไข้เลือดออกคือ ช่วงหนึ่งวันก่อนไข้ลด จนถึง 24-48 ชั่วโมงหลังไข้ลด ต้องเฝ้าติดตามในโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด หมอจึงนัดผู้ป่วยมาเจาะเลือดดูปริมาณเกล็ดเลือดในวันที่ 3 ของไข้ ในขณะที่บางโรงพยาบาลอาจตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ได้ตั้งแต่วันแรกๆ
  • การป้องกันการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ที่ดีที่สุดคือการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย และการป้องกันไม่ให้โดนยุงกัด ส่วนวัคซีนไข้เลือดออกสามารถป้องกันการติดเชื้อซ้ำได้ แต่ไม่แนะนำในผู้ที่ยังไม่เคยป่วยมาก่อน
  รายละเอียดเพิ่มเติม

 
   
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย > >งานประชาสัมพันธ์