นักวิจัยชี้ปั่นจักรยานช่วยลดความเสี่ยงมะเร็ง - หัวใจ [2017-05-03]
     
 
   
นักวิจัยชี้ปั่นจักรยานช่วยลดความเสี่ยงมะเร็ง - หัวใจ 


 

          นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ของสกอตแลนด์ ได้ทำการศึกษาผู้เดินทางไปทำงานในประเทศอังกฤษเป็นเวลา 5 ปี พบว่า ผู้ที่ปั่นจักรยานไปทำงานเป็นระยะทางอย่างน้อย 48 กม.ต่อสัปดาห์ มีความเสี่ยงป่วยด้วยโรคมะเร็งลดลง 45% โรคหัวใจลดลง 46% ซึ่งรวมแล้วลดอัตราเสี่ยงเสียชีวิต 41%

          นอกจากนี้ การเดินเท้าไปทำงานเป็นระยะทางอย่างน้อย 9.6 กม.ต่อสัปดาห์ ก็ลดความเสี่ยงเกิดโรคหัวใจเช่นกัน เมื่อเทียบกับผู้ที่โดยสารยานพาหนะ ทั้งแบบขนส่งสาธารณะหรือรถส่วนบุคคล

          ทั้งนี้ นักวิจัยสรุปว่า ผู้ที่เดินทางในรูปแบบที่ได้ขยับร่างกายจะลดความเสี่ยงป่วยไข้หรือปัญหาสุขภาพ และมีข้อเสนอแนะว่า การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อต่อการปั่นจักรยาน เช่น สร้างเลนเฉพาะจักรยานวิ่ง หรือการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะเข้ากับผู้ใช้จักรยาน หรือแม้แต่การสร้างห้องอาบน้ำในที่ทำงาน ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนได้อีกทาง

แหล่งข่าวโดย » NEW)108  
  รายละเอียดเพิ่มเติม
 
   
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย > >งานประชาสัมพันธ์ สสจ.กาฬสินธุ์
   
 
 
จำนวนที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หน้า
 
   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
  3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์ 0-4381-1561
  E-mail : contact@kalasin.moph.go.th