นักวิจัยชี้ปั่นจักรยานช่วยลดความเสี่ยงมะเร็ง - หัวใจ [2017-05-03]

     
 

   
นักวิจัยชี้ปั่นจักรยานช่วยลดความเสี่ยงมะเร็ง - หัวใจ 


 

          นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ของสกอตแลนด์ ได้ทำการศึกษาผู้เดินทางไปทำงานในประเทศอังกฤษเป็นเวลา 5 ปี พบว่า ผู้ที่ปั่นจักรยานไปทำงานเป็นระยะทางอย่างน้อย 48 กม.ต่อสัปดาห์ มีความเสี่ยงป่วยด้วยโรคมะเร็งลดลง 45% โรคหัวใจลดลง 46% ซึ่งรวมแล้วลดอัตราเสี่ยงเสียชีวิต 41%

          นอกจากนี้ การเดินเท้าไปทำงานเป็นระยะทางอย่างน้อย 9.6 กม.ต่อสัปดาห์ ก็ลดความเสี่ยงเกิดโรคหัวใจเช่นกัน เมื่อเทียบกับผู้ที่โดยสารยานพาหนะ ทั้งแบบขนส่งสาธารณะหรือรถส่วนบุคคล

          ทั้งนี้ นักวิจัยสรุปว่า ผู้ที่เดินทางในรูปแบบที่ได้ขยับร่างกายจะลดความเสี่ยงป่วยไข้หรือปัญหาสุขภาพ และมีข้อเสนอแนะว่า การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้เอื้อต่อการปั่นจักรยาน เช่น สร้างเลนเฉพาะจักรยานวิ่ง หรือการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะเข้ากับผู้ใช้จักรยาน หรือแม้แต่การสร้างห้องอาบน้ำในที่ทำงาน ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนได้อีกทาง

แหล่งข่าวโดย » NEW)108  
  รายละเอียดเพิ่มเติม

 
   
   
   
 
แหล่งข้อมูลโดย > >งานประชาสัมพันธ์ สสจ.กาฬสินธุ์