2018-07-06 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-23 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำสมุนไพร จำนวน 5 แห่ง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนจัดการสมุนไพรเบื้องต้น 10 แห่ง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-21 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-05-04 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนจัดการสมุนไพรเบื้องต้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 แห่ง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-19 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-binding) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-04-04 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-15 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-08 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ รพ.สามชัย (e-bidding) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-08 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.กมลาไสย (e-bidding) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-06 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชั้นวาง โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น 1 ชุด สำหรับ รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-03-06 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 1 เครื่อง สำหรับ รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-22 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-16 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพัฒนาการเด็กเล็ก รพ.สหัสขันธ์ (e-bidding) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-09 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพัฒนาการเด็กเล็ก รพ.สหัสขันธ์ (e-bidding) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-14 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์ (e-bidding) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-14 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ สำหรับ รพ.กมลาไสย (e-bidding) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-13 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.กมลาไสย (e-bidding) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-02-07 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ สำหรับ รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-31 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์ ครั้งที่ 3 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-24 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ รพ.คำม่วง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-09 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 1 เครื่อง รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-05 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์ (ครั้งที่ 2) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-29 แจ้งการอนุมัติรายการครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2561 (20% และ 10%) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-25 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 1 เครื่อง รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังพร้อมเตียงปรับระดับได้ รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันแบบไม่สัมผัสกระจกตา รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องล้างสมุนไพร รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องบดร่อน รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องอัดแคปซุลอัตโนมัติ รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องปั้นเม็ดลูกกลอน รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชั้นวาง โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 2 หลัง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-14 แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-20 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 4 คัน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-15 แจ้งการอนุมัติรายการครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศประกวดราคาซื้อชั้นวาง โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ 1 ชุด สำหรับ รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างสมุนไพร 2 เครื่อง สำหรับ รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศประกวดราคาซื้อเคริ่องบดร่อน 2 เครื่อง สำหรับ รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปั้นเม็ดลูกกลอน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัดแคปซูลอัตโนมัติ 1 เครื่อง สำหรับ รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา 1 เครื่อง สำหรับ รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น 2 เครื่อง สำหรับ รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ 2 เตียง สำหรับ รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 1 เครื่อง สำหรับ รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 1 ชุด สำหรับ รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถภาพสูง 1 เครื่อง สำหรับ รพ.กมลาไสย (ครั้งที่ 2) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]