2018-01-09 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 1 เครื่อง รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-05 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์ (ครั้งที่ 2) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-29 แจ้งการอนุมัติรายการครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2561 (20% และ 10%) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-25 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 1 เครื่อง รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังพร้อมเตียงปรับระดับได้ รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันแบบไม่สัมผัสกระจกตา รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องล้างสมุนไพร รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องบดร่อน รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องอัดแคปซุลอัตโนมัติ รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องปั้นเม็ดลูกกลอน รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชั้นวาง โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-19 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 2 หลัง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-14 แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-20 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 4 คัน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-15 แจ้งการอนุมัติรายการครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศประกวดราคาซื้อชั้นวาง โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ 1 ชุด สำหรับ รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างสมุนไพร 2 เครื่อง สำหรับ รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศประกวดราคาซื้อเคริ่องบดร่อน 2 เครื่อง สำหรับ รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปั้นเม็ดลูกกลอน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัดแคปซูลอัตโนมัติ 1 เครื่อง สำหรับ รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา 1 เครื่อง สำหรับ รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น 2 เครื่อง สำหรับ รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ 2 เตียง สำหรับ รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 1 เครื่อง สำหรับ รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 1 ชุด สำหรับ รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถภาพสูง 1 เครื่อง สำหรับ รพ.กมลาไสย (ครั้งที่ 2) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-09 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 2 หลัง (สสอ.เมือง และ สสอ.ยางตลาด) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-07 แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตาม พรบ.2560 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-01 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 4 คัน สำหรับ สสอ.เมือง, สสอ.สหัสขันธ์, สสอ.กมลาไสย, สสอ.นามน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-31 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 2 หลัง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-27 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง จำนวน 1 เครื่อง รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-27 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชั้นวาง โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 1 ชุด รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-27 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปั้นเม็ดลูกกลอน จำนวน 1 เครื่อง รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-27 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอัดแคปซูลอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-27 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องบดร่อน จำนวน 2 เครื่อง รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-27 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องล้างสมุนไพร จำนวน 2 เครื่อง รพ.กมลาไสย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-27 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 1 ชุด สำหรับ รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-27 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวเตรวจ 1 เครื่อง สำหรับ รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-27 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ 2 เครื่อง สำหรับ รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-27 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น 2 เครื่อง สำหรับ รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-27 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา 1 เครื่อง สำหรับ รพ.ยางตลาด [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-19 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 4 คัน สำหรับ สสอ.เมือง, สสอ.สหัสขันธ์, สสอ.กมลาไสย, สสอ.นามน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-06-02 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องทำงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-06-12 ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-08-17 ราคากลางจ้างปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด]
2017-09-18 ตารางราคากลางจัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-14 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ 2 เครื่อง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]