2018-01-17 การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี ๒๕๖๑ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-11 การยื่นใบขอย้าย (เพิ่มเติม) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2018-01-03 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-20 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธู์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-13 รับย้ายข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-13 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-12 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-01 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาควิชาทันตกรรมป้องกัน [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-12-01 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับชั้น ป.โท [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-10 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๒ อัตรา (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนจาน) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-07 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-07 รับย้ายข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-07 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-07 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-07 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-07 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-07 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-07 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-07 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-11-07 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-30 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-30 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-30 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-30 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-30 รับโอนข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-30 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาล) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-30 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-24 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-24 รับสมัครพนักงานราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-24 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-24 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-24 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ ๑ คนที่ ๒ โรงพยาบาลอุดรธานี [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-20 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) รวมจำนวน ๔ อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๖ อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ สถานีอนามัยบ้านโคกศรี ตำบลอุ่มเม่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-10-16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือฯ พร้อมกำหนด เวลา สถานที่คัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๒ ราย [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-26 ชี้แจงการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของพยาบาลวิชาชีพ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-25 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-19 ประกาศผลการคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-18 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-18 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-14 ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักรังสีการแพทย์) ครั้งที่ 4 [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-13 รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบัพระบรมราชชนกไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่จะว่าง [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-13 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-13 รับย้ายข้าราชการ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-13 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
2017-09-12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๖ อัตรา [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]