ข่าวบุคลากร สอบ สมัครสอบ นักเรียนทุน

19 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
18 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)
13 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์แพทย์ผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) รวมจำนวน ๓ อัตรา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561
กำหนดวัน เวลา คัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
22 มิถุนายน พ.ศ.2561
รับสมัครย้ายข้าราชการ
22 มิถุนายน พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโีรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
8 มิถุนายน พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
8 มิถุนายน พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 5
1 มิถุนายน พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
1 มิถุนายน พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
15 พฤษภาคม พ.ศ.2561
การยื่นใบขอย้าย 3 สายงาน
13 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.กุฉินารายณ์
8 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
1 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ รับต้นสังกัดโรงพยาบาลยางตลาด รอบนโยบายพิเศษ ปีการศึกษา 2562
27 เมษายน พ.ศ.2561
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
26 เมษายน พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) รวมจำนวน ๒ อัตรา
18 เมษายน พ.ศ.2561
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
 
[อ่านทั้งหมด]