ข่าวบุคลากร สอบ สมัครสอบ นักเรียนทุน

20 ตุลาคม พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) รวมจำนวน ๔ อัตรา
16 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือฯ พร้อมกำหนด เวลา สถานที่คัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๒ ราย
16 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ สถานีอนามัยบ้านโคกศรี ตำบลอุ่มเม่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
16 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๖ อัตรา
26 กันยายน พ.ศ.2560
ชี้แจงการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของพยาบาลวิชาชีพ
25 กันยายน พ.ศ.2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
20 กันยายน พ.ศ.2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
19 กันยายน พ.ศ.2560
ประกาศผลการคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561
18 กันยายน พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
18 กันยายน พ.ศ.2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
18 กันยายน พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
14 กันยายน พ.ศ.2560
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักรังสีการแพทย์) ครั้งที่ 4
13 กันยายน พ.ศ.2560
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
13 กันยายน พ.ศ.2560
รับย้ายข้าราชการ
13 กันยายน พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
13 กันยายน พ.ศ.2560
รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบัพระบรมราชชนกไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่จะว่าง
12 กันยายน พ.ศ.2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๖ อัตรา
7 กันยายน พ.ศ.2560
รับย้ายข้าราชการ
7 กันยายน พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
7 กันยายน พ.ศ.2560
การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
 
[อ่านทั้งหมด]