ข่าวบุคลากร สอบ สมัครสอบ นักเรียนทุน

22 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
18 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
17 มกราคม พ.ศ.2561
การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี ๒๕๖๑
11 มกราคม พ.ศ.2561
การยื่นใบขอย้าย (เพิ่มเติม)
3 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561
20 ธันวาคม พ.ศ.2560
ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธู์
13 ธันวาคม พ.ศ.2560
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
13 ธันวาคม พ.ศ.2560
รับย้ายข้าราชการ
12 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
1 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับชั้น ป.โท
1 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๒ อัตรา (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนจาน)
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ อัตรา
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 
[อ่านทั้งหมด]