ข่าวบุคลากร สอบ สมัครสอบ นักเรียนทุน

21 สิงหาคม พ.ศ.2560
การยื่นใบขอย้าย
21 สิงหาคม พ.ศ.2560
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักรังสีการแพทย์) ครั้งที่ 3
18 สิงหาคม พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
15 สิงหาคม พ.ศ.2560
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา
7 สิงหาคม พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
7 สิงหาคม พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
7 สิงหาคม พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
7 สิงหาคม พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
7 สิงหาคม พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
3 สิงหาคม พ.ศ.2560
รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 สิงหาคม พ.ศ.2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
3 สิงหาคม พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)
3 สิงหาคม พ.ศ.2560
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 สิงหาคม พ.ศ.2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
3 สิงหาคม พ.ศ.2560
มีความประสงค์จะรับสมัครข้าราชการมาปฏิบัติงานช่วยราชการที่ศุนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
31 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุผู้เคยรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา
26 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. /ฝึกอบรมอาชีพ จ.มหาสารคาม
25 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา
24 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)จำนวน1อัตรา และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)จำนวน5อัตรา ในสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์
21 กรกฎาคม พ.ศ.2560
กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง(ผู้อำนวยการ)ประเภทอำนวย ระดับสูง กองแผนงานและวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
[อ่านทั้งหมด]