แผนพัฒนายุทธศาสตร์และการประเมินผล

21 เมษายน พ.ศ.2560
แบบฟอร์มประเมินตนเอง Cockpit รอบที่ 1 ปี2560
3 มีนาคม พ.ศ.2560
เครื่องมือนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่1ปี 2560
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
รายงานผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี2559
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เครื่องมือประเมินผลยุทธศาสตร์ ปี 2560
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
กรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ปี 2560
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
กรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560
21 กรกฎาคม พ.ศ.2559
เครื่องมือประเมินผลยุทธศาสตร์ รอบที่ 2 ปี 2559
21 กรกฎาคม พ.ศ.2559
กรอบนำเสนอประเมินผล รอบ 2 ปี2559
24 มีนาคม พ.ศ.2559
เครื่องมือการประเมินผลปี 2559 ฉบับปรับปรุงใหม่08032559
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
เครื่องมือประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2559
24 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
สรุปผลการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ2 ปี 2558
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
กรอบการประเมินคำรับรอง ปีงบประมาณ 2559 ปรับ 13พ.ย.2558
 
[อ่านทั้งหมด]