สอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง

21 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลหนองกุงศรี
2 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถตู้พยาบาล 2 คัน รพ.กมลาไสย
28 เมษายน พ.ศ.2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.กาฬสินธุ์
25 เมษายน พ.ศ.2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการไหมเย็บแผลและวัสดุเย็บแผล จำนวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
12 เมษายน พ.ศ.2560
ตารางราคากลางจ้างเหมารถยนต์โดยสาร 3 คัน สสจ.กาฬสินธุ์
30 มีนาคม พ.ศ.2560
ครุภัณฑ์สำนักงานบริหารการสาธารณสุข กันยายน 58
28 มีนาคม พ.ศ.2560
แจ้งผลอนุมัติรายการครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุุน
20 มีนาคม พ.ศ.2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลุงทุน ปีงบประมาณ 2560
20 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง รพ.ห้วยเม็ก
20 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ รพ.ห้วยเม็ก
16 มีนาคม พ.ศ.2560
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.สมเด็จ (e-bidding)
13 มีนาคม พ.ศ.2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 รพ.ท่าคันโท
13 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ รพ.เขาวง
10 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการไหมเย็บแผลและวัสดุเย็บแผล จำนวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ รพ.เขาวง
3 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รพ.เขาวง
2 มีนาคม พ.ศ.2560
ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลฆ้องชัย
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการไหมเย็บแผลและวัสดุเย็บแผล จำนวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ รพ.ร่องคำ
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์ ด้วยวิธี e-bidding
 
[อ่านทั้งหมด]