สอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง

9 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 1 เครื่อง รพ.กมลาไสย
5 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์ (ครั้งที่ 2)
29 ธันวาคม พ.ศ.2560
แจ้งการอนุมัติรายการครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2561 (20% และ 10%)
25 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 1 เครื่อง รพ.กมลาไสย
19 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 2 หลัง
19 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชั้นวาง โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ รพ.กมลาไสย
19 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องปั้นเม็ดลูกกลอน รพ.กมลาไสย
19 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องอัดแคปซุลอัตโนมัติ รพ.กมลาไสย
19 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องบดร่อน รพ.กมลาไสย
19 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องล้างสมุนไพร รพ.กมลาไสย
19 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันแบบไม่สัมผัสกระจกตา รพ.ยางตลาด
19 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น รพ.ยางตลาด
19 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล รพ.ยางตลาด
19 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังพร้อมเตียงปรับระดับได้ รพ.ยางตลาด
19 ธันวาคม พ.ศ.2560
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รพ.ยางตลาด
14 ธันวาคม พ.ศ.2560
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 รพ.กมลาไสย
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 4 คัน
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
แจ้งการอนุมัติรายการครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถภาพสูง 1 เครื่อง สำหรับ รพ.กมลาไสย (ครั้งที่ 2)
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 1 ชุด สำหรับ รพ.ยางตลาด
 
[อ่านทั้งหมด]