สอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง

23 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำสมุนไพร จำนวน 5 แห่ง
22 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนจัดการสมุนไพรเบื้องต้น 10 แห่ง
21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี
4 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนจัดการสมุนไพรเบื้องต้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 แห่ง
19 เมษายน พ.ศ.2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-binding)
4 เมษายน พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์
15 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
8 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.กมลาไสย (e-bidding)
8 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ รพ.สามชัย (e-bidding)
6 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 1 เครื่อง สำหรับ รพ.กมลาไสย
6 มีนาคม พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชั้นวาง โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น 1 ชุด สำหรับ รพ.กมลาไสย
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพัฒนาการเด็กเล็ก รพ.สหัสขันธ์ (e-bidding)
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ สำหรับ รพ.กมลาไสย (e-bidding)
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์ (e-bidding)
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.กมลาไสย (e-bidding)
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพัฒนาการเด็กเล็ก รพ.สหัสขันธ์ (e-bidding)
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ สำหรับ รพ.กมลาไสย
31 มกราคม พ.ศ.2561
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ รพร.กุฉินารายณ์ ครั้งที่ 3
24 มกราคม พ.ศ.2561
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ รพ.คำม่วง
 
[อ่านทั้งหมด]