การเงินและการบัญชี

9 ตุลาคม พ.ศ.2560
ขอให้ส่งดอกเบี้ย อสม.ปี ๒๕๖๐
5 ตุลาคม พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนกันยายน ๒๕๖๐
3 ตุลาคม พ.ศ.2560
แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560
3 ตุลาคม พ.ศ.2560
รายละเอียดจ่ายเงิน ค่ารักษา ศึกษา เดือน ก.ย.60
29 กันยายน พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมิถุนายน 2560
8 กันยายน พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนพฤษภาคม 2560
6 กันยายน พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนสิงหาคม 2560
5 กันยายน พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนเมษายน 2560
26 สิงหาคม พ.ศ.2560
รายละเอียดเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ก.ค. จ่าย เดือน ส.ค. 60
26 สิงหาคม พ.ศ.2560
รายละเอียดเบิกจ่ายเงิน ค่ารักษา การศึกษาบุตร เดือน ส.ค. 60
23 สิงหาคม พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าอินเตอร์เน็ต เดือน สิงหาคม 2560
18 สิงหาคม พ.ศ.2560
โอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนกรกฎาคม 2560
8 สิงหาคม พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมีนาคม2560
31 กรกฎาคม พ.ศ.2560
แบบฟอร์มค่าตอบแทนฉ๑๑
25 กรกฎาคม พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าอินเตอร์เน็ตเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
25 กรกฎาคม พ.ศ.2560
รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. เดือน มิ.ย. 60 จ่ายในเดือน ก.ค. 60
25 กรกฎาคม พ.ศ.2560
รายละเอียดการจ่ายเงิน ค่ารักษา ศึกษาบุตร เดือนกรกฎาคม 2560
11 กรกฎาคม พ.ศ.2560
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกุมภาพันธ์ 2560
7 กรกฎาคม พ.ศ.2560
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
27 มิถุนายน พ.ศ.2560
รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน พ.ค.60 เบิกในเดือน มิ.ย.60
 
[อ่านทั้งหมด]