ข่าวประชาสัมพันธ์

19 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
18 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ประกาศผลการตคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 รอบ 1
18 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)
17 กรกฎาคม พ.ศ.2561
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ
16 กรกฎาคม พ.ศ.2561
งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
13 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
13 กรกฎาคม พ.ศ.2561
เชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง
13 กรกฎาคม พ.ศ.2561
เชิญประชุมวิจัยและวิชาการเรื่อง การดูแลประคับประคอง กับกัญชาทางการแพทย์ในแพทย์แผนไทย
13 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ประกาศรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
2 กรกฎาคม พ.ศ.2561
เรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาองค์ความรู้
2 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
27 มิถุนายน พ.ศ.2561
ขอให้ส่งเอกสารนำเสนอผลงาน
26 มิถุนายน พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์ พรบ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ปี 2540
25 มิถุนายน พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562
15 มิถุนายน พ.ศ.2561
งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
12 มิถุนายน พ.ศ.2561
เอกสารเพื่อจัดทำ ประวัติรับราชการ ก.พ.7 สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่
7 มิถุนายน พ.ศ.2561
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
6 มิถุนายน พ.ศ.2561
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ
1 มิถุนายน พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
 
[อ่านทั้งหมด]