พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559  [2015-11-18]

 
      พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ณ หอประชุมสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  
  Play / Pause  
 
จำนวนที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หน้า
 
   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
  3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์ 0-4381-1561
  E-mail : contact@kalasin.moph.go.th