ออกหน่วยแพทย์เคลือนที่ พอ.สว. บ้านสะอาด อำเภอฆ้องชัย  [2015-01-15]

 
      ออกหน่วยแพทย์เคลือนที่ พอ.สว. บ้านสะอาด อำเภอฆ้องชัย  
  Play / Pause  
 
จำนวนที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หน้า
 
   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
  3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์ 0-4381-1561
  E-mail : contact@kalasin.moph.go.th