งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ประจำปี 2557  [2014-12-16]

 
      สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัด งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557  
  Play / Pause  
 
จำนวนที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หน้า
 
   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
  3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์ 0-4381-1561
  E-mail : contact@kalasin.moph.go.th