มหกรรมรวมพลคนพอเพียง เทิดไท้องค์ราชันย์  [2014-12-09]

 
      มหกรรม รวมพลคนพอเพียง เทิดไท้องค์ราชันย์ ในโครงการ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี พ.ศ. 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมประกาศวาระจังหวัดกาฬสินธุ์  
  Play / Pause  
 
จำนวนที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หน้า
 
   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
  3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์ 0-4381-1561
  E-mail : contact@kalasin.moph.go.th