มหัศจรรย์ความรู้และภูมิปัญา สู่สุขภาพดี วิถีไทกาฬสินธุ์ [2009-09-17]
   มหัศจรรย์ความรู้และภูมิปัญา สู่สุขภาพดี วิถีไทกาฬสินธุ์ ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธู์ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยาน 2552
 
   
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาขีดสมรรถนะ บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธู์ [2009-07-19]
   การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธู์ ณ นาข่ารีสอร์ท ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2552
 
   
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ [2009-07-01]
   สายใยรักแห่งครอบครัว 16 มิถุนายน 2552 ณ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 
   
 
 
 
First Previous