ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้อง อสม ฯ [2014-07-08]
   ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้อง อสม นักจัดการสุขภาพและจัดบริการในสุขศาลา ณ บ้านนิคมหนองบัว ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 8- 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 
   
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.บ้านเหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย [2014-07-04]
   หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.บ้านเหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 
   
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ [2014-06-24]
   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และราษฎร ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์
 
   
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2557 [2014-04-18]
   ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2557
 
   
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บ้านคุย ตำบลสามขา อ.กุฉินารายณ์ [2014-04-24]
   หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บ้านคุย ตำบลสามขา อ.กุฉินารายณ์
 
   
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บ้านนากุดสิม อ.นาคู [2014-03-20]
   หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บ้านนากุดสิม อ.นาคู
 
   
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.บ้านหนองผือ อ.เขาวง [2013-12-19]
   หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.บ้านหนองผือ อ.เขาวง
 
   
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บ้านม่วงนา อ.ดอนจาน [2013-11-21]
   หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บ้านม่วงนา อ.ดอนจาน
 
   
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ต.โพนงาม อ.กมลาไสย [2013-10-29]
   หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ต.โพนงาม อ.กมลาไสย
 
   
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านผาเสวย อ.สมเด็จ [2013-09-05]
   หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านผาเสวย อ.สมเด็จ
 
   
 
 
 
First Previous Next Last
จำนวนที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หน้า
 
   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
  3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์ 0-4381-1561
  E-mail : contact@kalasin.moph.go.th