ข่าวบุคลากร สอบ สมัครสอบ นักเรียนทุน

19 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ยื่นสมัครรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน ๒ อัตรา ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
14 มีนาคม พ.ศ.2561   การสรรหาพนักงานราชการ
9 มีนาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
7 มีนาคม พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
7 มีนาคม พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
7 มีนาคม พ.ศ.2561   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มมส.
7 มีนาคม พ.ศ.2561   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. รวม 2 อัตรา
5 มีนาคม พ.ศ.2561   แบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 1/2561
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ขยายเวลารับย้ายข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สสอ.นามน
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศผลการพิจารณารับย้ายและรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา , เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการฯ SSF-M จำนวน 1 อัตรา
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ประกาศเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
29 มกราคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ต.ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการฯ SSF-M
25 มกราคม พ.ศ.2561   รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
22 มกราคม พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
18 มกราคม พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
17 มกราคม พ.ศ.2561   การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี ๒๕๖๑