ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา : 2021-10-25 08:00:00
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ (5097)
PM 2.5 : 15 (μg/m3)
PM 10 :16(μg/m3)
Thai AQI : 15
ค่าอุณหภูมิ :27.68 C
ค่า CO: - ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: - ppb (ภ.4 ขก)
คุณภาพอากาศดีมาก

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม...

ข่าวรอบรั้ว สสจ.กส.
"สสจกาฬสินธุ์" "จิตอาสาพระราชทาน" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์"สสจกาฬสินธุ์" มอบสายสะพายแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๓"สสจกาฬสินธุ์" รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 2563"สสจ"กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับประธานคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ข่าวบุคลากร สอบ สมัครสอบ นักเรียนทุน

6 ตุลาคม พ.ศ.2564   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565
5 ตุลาคม พ.ศ.2564   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 6 อัตรา
1 ตุลาคม พ.ศ.2564   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565
28 กันยายน พ.ศ.2564   ผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) รพ.คำม่วง สสจ.กาฬสินธุ์
27 กันยายน พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา
14 กันยายน พ.ศ.2564   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป
7 กันยายน พ.ศ.2564   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา
26 สิงหาคม พ.ศ.2564   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา
11 สิงหาคม พ.ศ.2564   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 สิงหาคม พ.ศ.2564   เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) รวมจำนวน 4 อัตรา ในสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์
30 กรกฎาคม พ.ศ.2564   รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
30 กรกฎาคม พ.ศ.2564   รับย้าย/รับโอนข้าราชการ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร
30 กรกฎาคม พ.ศ.2564   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
27 กรกฎาคม พ.ศ.2564   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากรสสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (เทศบาลตำบลหนองผึ้ง จ.เชียงใหม่)
27 กรกฎาคม พ.ศ.2564   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการเฉพาะกิจ
21 กรกฎาคม พ.ศ.2564   ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของ สสจ.กาฬสินธุ์ รวมจำนวน 6 อัตรา
20 กรกฎาคม พ.ศ.2564   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ พนักงานราชการเฉพาะกิจ
16 กรกฎาคม พ.ศ.2564   รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
8 กรกฎาคม พ.ศ.2564   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ลำพูน
8 กรกฎาคม พ.ศ.2564   รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเผ็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สสจ.นครพนม

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทร. 043-019760