ข่าวบุคลากร สอบ สมัครสอบ นักเรียนทุน

14 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
7 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
25 ธันวาคม พ.ศ.2561   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
21 ธันวาคม พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครบุคลลาเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ
21 ธันวาคม พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ
18 ธันวาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี
17 ธันวาคม พ.ศ.2561   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
14 ธันวาคม พ.ศ.2561   ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลรับจ้างเหมาบริการ(แพทย์แผนไทย) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
13 ธันวาคม พ.ศ.2561   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
13 ธันวาคม พ.ศ.2561   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
13 ธันวาคม พ.ศ.2561   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) (ด้านเวชกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลกันตัง สสจ.ตรัง
7 ธันวาคม พ.ศ.2561   ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลรับจ้างเหมาบริการ(แพทย์แผนไทย) เรื่อง กำหนด วันเวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
3 ธันวาคม พ.ศ.2561   รับย้ายข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ
3 ธันวาคม พ.ศ.2561   รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
3 ธันวาคม พ.ศ.2561   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
3 ธันวาคม พ.ศ.2561   รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุน
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลรับจ้างเหมาบริการ (แพทย์แผนไทย) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ผลการคัดเลือกบุคคลฯย้ายดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี