ข่าวบุคลากร สอบ สมัครสอบ นักเรียนทุน

20 กันยายน พ.ศ.2560   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
19 กันยายน พ.ศ.2560   ประกาศผลการคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561
18 กันยายน พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
18 กันยายน พ.ศ.2560   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
18 กันยายน พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
14 กันยายน พ.ศ.2560   ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักรังสีการแพทย์) ครั้งที่ 4
13 กันยายน พ.ศ.2560   การคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
13 กันยายน พ.ศ.2560   รับย้ายข้าราชการ
13 กันยายน พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
13 กันยายน พ.ศ.2560   รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบัพระบรมราชชนกไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่จะว่าง
12 กันยายน พ.ศ.2560   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๖ อัตรา
7 กันยายน พ.ศ.2560   รับย้ายข้าราชการ
7 กันยายน พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
7 กันยายน พ.ศ.2560   การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
7 กันยายน พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
7 กันยายน พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
7 กันยายน พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
7 กันยายน พ.ศ.2560   รับย้าย/โอนข้าราชการ
7 กันยายน พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (คนที่2)
7 กันยายน พ.ศ.2560   การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)