ข่าวบุคลากร สอบ สมัครสอบ นักเรียนทุน

10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๒ อัตรา (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนจาน)
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ อัตรา
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   รับย้าย/รับโอน ข้าราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   รับย้ายข้าราชการ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
30 ตุลาคม พ.ศ.2560   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
30 ตุลาคม พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาล)
30 ตุลาคม พ.ศ.2560   รับโอนข้าราชการ
30 ตุลาคม พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น
30 ตุลาคม พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น
30 ตุลาคม พ.ศ.2560   รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
30 ตุลาคม พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย
24 ตุลาคม พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ ๑ คนที่ ๒ โรงพยาบาลอุดรธานี