ค่าฝุ่นและหมอกควันทุก 1 ชั่วโมง
ณ วัน เวลา : 2020-07-03 17:00:00
สถานีตรวจวัด : สสจ.กาฬสินธุ์ (5097)
PM 2.5 : 2 (μg/m3)
PM 10 :2(μg/m3)
Thai AQI : 2
ค่าอุณหภูมิ :33.68 C
ค่า CO: 0.39 ppm (ภ.4 ขก)
ค่า NO2: 7 ppb (ภ.4 ขก)
คุณภาพอากาศดีมาก

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

เพิ่มเติม...

ไม่พบข้อมูล