สอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง

9 ตุลาคม พ.ศ.2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์
9 กันยายน พ.ศ.2562   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ
18 มิถุนายน พ.ศ.2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
30 เมษายน พ.ศ.2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ
26 เมษายน พ.ศ.2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต
26 เมษายน พ.ศ.2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด 40 ลิตร
26 เมษายน พ.ศ.2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร
28 เมษายน พ.ศ.2560   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.กาฬสินธุ์
25 เมษายน พ.ศ.2560   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการไหมเย็บแผลและวัสดุเย็บแผล จำนวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
12 เมษายน พ.ศ.2560   ตารางราคากลางจ้างเหมารถยนต์โดยสาร 3 คัน สสจ.กาฬสินธุ์
30 มีนาคม พ.ศ.2560   ครุภัณฑ์สำนักงานบริหารการสาธารณสุข กันยายน 58
28 มีนาคม พ.ศ.2560   แจ้งผลอนุมัติรายการครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุุน
20 มีนาคม พ.ศ.2560   แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลุงทุน ปีงบประมาณ 2560
20 มีนาคม พ.ศ.2560   ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง รพ.ห้วยเม็ก
20 มีนาคม พ.ศ.2560   ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ รพ.ห้วยเม็ก
16 มีนาคม พ.ศ.2560   ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.สมเด็จ (e-bidding)
13 มีนาคม พ.ศ.2560   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 รพ.ท่าคันโท
13 มีนาคม พ.ศ.2560   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ รพ.เขาวง
10 มีนาคม พ.ศ.2560   ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการไหมเย็บแผลและวัสดุเย็บแผล จำนวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9 มีนาคม พ.ศ.2560   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ รพ.เขาวง

Copyright © Kalasin Provincal Public Health Office 2017

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000