สอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง

20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 4 คัน
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   แจ้งการอนุมัติรายการครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถภาพสูง 1 เครื่อง สำหรับ รพ.กมลาไสย (ครั้งที่ 2)
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 1 ชุด สำหรับ รพ.ยางตลาด
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 1 เครื่อง สำหรับ รพ.ยางตลาด
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ 2 เตียง สำหรับ รพ.ยางตลาด
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น 2 เครื่อง สำหรับ รพ.ยางตลาด
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา 1 เครื่อง สำหรับ รพ.ยางตลาด
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัดแคปซูลอัตโนมัติ 1 เครื่อง สำหรับ รพ.กมลาไสย
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปั้นเม็ดลูกกลอน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.กมลาไสย
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศประกวดราคาซื้อเคริ่องบดร่อน 2 เครื่อง สำหรับ รพ.กมลาไสย
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างสมุนไพร 2 เครื่อง สำหรับ รพ.กมลาไสย
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศประกวดราคาซื้อชั้นวาง โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ 1 ชุด สำหรับ รพ.กมลาไสย
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 2 หลัง (สสอ.เมือง และ สสอ.ยางตลาด)
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตาม พรบ.2560
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 4 คัน สำหรับ สสอ.เมือง, สสอ.สหัสขันธ์, สสอ.กมลาไสย, สสอ.นามน
31 ตุลาคม พ.ศ.2560   ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 2 หลัง
27 ตุลาคม พ.ศ.2560   ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา 1 เครื่อง สำหรับ รพ.ยางตลาด
27 ตุลาคม พ.ศ.2560   ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น 2 เครื่อง สำหรับ รพ.ยางตลาด
27 ตุลาคม พ.ศ.2560   ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ 2 เครื่อง สำหรับ รพ.ยางตลาด