การเงินและการบัญชี

17 พฤษภาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมีนาคม 2561
17 พฤษภาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม. เดือน เม.ย.61
30 เมษายน พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภค และวัสดุเดือน เมย.61
17 เมษายน พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกุมภาพันธ์ 2561
4 เมษายน พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม. เดือน มี.ค.61
2 เมษายน พ.ศ.2561   รายละเอียดจ่ายเงินค่ารักษา ศึกษา ประจำเดือน มี.ค.61
27 มีนาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าสาธาณูปโภคและชันศุตรฯมี.ค.61
15 มีนาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนมกราคม 2561
8 มีนาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงอนค่าตอบแทน อสม.เดือน ก.พ.61
6 มีนาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนธันวาคม2560
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   รายละเอียดจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ก.พ.61
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ม.ค.61 จ่ายในเดือน ก.พ.61
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภค และชันสูตรพลิกศพ
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน2560
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2560
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน อสม.เดือนมกราคม ๒๕๖๑
29 มกราคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าสาธารณูปโภคและชันสูตรพลิกศพ เดือนมกราคม ๒๕๖๑
29 มกราคม พ.ศ.2561   แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ
26 มกราคม พ.ศ.2561   รายละเอียดจ่ายเงิน พ.ต.ส. เดือน ธ.ค.60 จ่ายในเดือน ม.ค.61
26 มกราคม พ.ศ.2561   รายละเอียดจ่ายเงิน ค่ารักษา ศึกษาบุตร เดือน มกราคม 2561