ข่าวประชาสัมพันธ์

20 กันยายน พ.ศ.2560   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
19 กันยายน พ.ศ.2560   ประกาศผลการคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2561
15 กันยายน พ.ศ.2560   ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานต่างๆๆตามหลักเกณฑ์ในหนังสือสำนักงาน
14 กันยายน พ.ศ.2560   ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักรังสีการแพทย์) ครั้งที่ 4
14 กันยายน พ.ศ.2560   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
13 กันยายน พ.ศ.2560   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
12 กันยายน พ.ศ.2560   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๖ อัตรา
7 กันยายน พ.ศ.2560   แบบฟอร์มจัดทำแผนคำของบประมาณงบบูรณาการภาคปี 2562
5 กันยายน พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ (เลื่อน) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม-สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ
5 กันยายน พ.ศ.2560   ขอเรียนเชิญข้าราชการที่เกษียณในสังกัด สมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง
4 กันยายน พ.ศ.2560   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
31 สิงหาคม พ.ศ.2560   แบบสรุปผลการตรวจคัดกรองสายตานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
30 สิงหาคม พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
28 สิงหาคม พ.ศ.2560   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาคู (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
24 สิงหาคม พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสังกัดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
22 สิงหาคม พ.ศ.2560   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
21 สิงหาคม พ.ศ.2560   ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
21 สิงหาคม พ.ศ.2560   ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(นักรังสีการแพทย์) ครั้งที่ 3
18 สิงหาคม พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
18 สิงหาคม พ.ศ.2560   รับสมัครคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ