สุขศึกษาประชาสัมพันธ์
(เพื่อประชาชน)
  [อ่านทั้งหมด]

  นักวิจัยชี้ปั่นจักรยานช่วยลดความเสี่ยงมะเร็ง - หัวใจ
  กรมอนามัย หนุนคนไทยกินไข่ - ดื่มนมจืด แหล่งโปรตีน แคลเซียม ช่วยสร้างส่วนสูงเด็กไทย สูงวัยลดเสี่ยงกระดูกพรุน
  แพทย์แนะวิธีสังเกตอาการ “โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง” หากรู้เร็ว รักษาทัน
  บอกลา 7 เมนูฮิตสงกรานต์ซ่อนโรค
  ยานอนหลับ
   


2017-05-09
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด (MCH Board) ครั้งที่ 4/2560 [ | ] ...
2017-05-09
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานวันพยาบาล ประจำปี 2560 [ | ] ...
2017-05-09
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุม"ชาวกาฬสินธุ์ น้อมนำศาสตร์ พระราชา พัฒนาเศรษกิจสู่ความยั่งยืนและสังคมมีสุข" [ | ] ...
2017-05-03
สสจ.กาฬสินธุ์ ออกติดตามและนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานรอบ 1/2560 คปสอ.เมือง [ | ] ...
2017-05-03
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการสัญจร “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2560” [ | ] ...
2017-04-27
สสจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560-2579 อย่างบูรณาการ [ | ] ...
2017-04-27
สสจ.กาฬสินธุ์ มอบหนังสือประเมินรับรองเกษตรกรผู้ผลิต ที่ผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (KS) [ | ] ...
2017-04-27
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สัญจรครั้งที่ 59 [ | ] ...
2017-04-25
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระนเรศมหาราช[ | ] ...
2017-04-20
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการสัญจร เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2560[ | ] ...

Cockpit แยกรายจังหวัด
(เขตตรวจสุขภาพที่ 7)

HDC แยกรายจังหวัด
(เขตตรวจสุขภาพที่ 7)

 
 
 
จำนวนที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หน้า
 
   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
  3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์ 0-4381-1561
  E-mail : contact@kalasin.moph.go.th