สุขศึกษาประชาสัมพันธ์
(เพื่อประชาชน)
  [อ่านทั้งหมด]

  กรมอนามัย หนุนคนไทยกินไข่ - ดื่มนมจืด แหล่งโปรตีน แคลเซียม ช่วยสร้างส่วนสูงเด็กไทย สูงวัยลดเสี่ยงกระดูกพรุน
  แพทย์แนะวิธีสังเกตอาการ “โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง” หากรู้เร็ว รักษาทัน
  บอกลา 7 เมนูฮิตสงกรานต์ซ่อนโรค
  ยานอนหลับ
  โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE)
   

2015-11-23
การประชุมการจัดงานกาฬสินธุ์ 222 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงบรรพชนที่ได้ร่วมกันสร้างเมืองกาฬสินธุ์[ | ] ...
2015-11-25
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพภาพที่ 7[ | ] ...
2015-12-02
กาฬสินธุ์ : เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ[ | ] ...
2016-11-04
สสจ.กาฬสินธุ์ เตือนหน้าหนาวถนนตามภูเขามีหมอกลงจัด แนะเช็ครถและศึกษาเส้นทางให้พร้อมก่อนเดินทาง[ | ] ...
2017-02-10
สสจ. กาฬสินธุ์จัดประชุมพัฒนาค้นหาค่านิยมองค์กร moph [ | ] ...
2017-03-16
สสจ.กาฬสินธุ์ ปั่นเยี่ยม คปสอ.เขาวง เพื่อให้กำลังใจและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย [ | ] ...
2017-03-21
สสจ.กาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่อำเภอนาคู [ | ] ...
2017-03-21
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2560 [ | ] ...
2017-03-22
สสจ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและคนดี ศรีสาธารณสุข ประจำปี 2560 [ | ] ...
2017-03-22
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองปัญหาพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 [ | ] ...
2017-03-23
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์รักดี ทูบีนัมเบอร์วัน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 [ | ] ...
2017-03-28
สสจ.กาฬสินธุ์เข้าร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 3 /2560 [ | ] ...
2017-04-03
สสจ.กาฬสินธุ์ เตรียมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ | ] ...
2017-04-07
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ [ | ] ...
2017-04-07
สสจ.กาฬสินธุ์ ออกติดตามและนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 1 พื้นที่โซน คปสอ ห้วยผึ้ง[ | ] ...
2017-04-11
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2560[ | ] ...
2017-04-19
สสจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ [ | ] ...
2017-04-20
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการสัญจร เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2560[ | ] ...
2017-04-25
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระนเรศมหาราช[ | ] ...
2017-04-27
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี สัญจรครั้งที่ 59 [ | ] ...
2017-04-27
สสจ.กาฬสินธุ์ มอบหนังสือประเมินรับรองเกษตรกรผู้ผลิต ที่ผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (KS) [ | ] ...
2017-04-27
สสจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560-2579 อย่างบูรณาการ [ | ] ...

Cockpit แยกรายจังหวัด
(เขตตรวจสุขภาพที่ 7)

HDC แยกรายจังหวัด
(เขตตรวจสุขภาพที่ 7)

 
 
 
จำนวนที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หน้า
 
   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
  3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์ 0-4381-1561
  E-mail : contact@kalasin.moph.go.th