สุขศึกษาประชาสัมพันธ์
(เพื่อประชาชน)
  [อ่านทั้งหมด]

  น้ำแข็งใส
  ออกกำลังกายกลางแดด ตายได้! โรคฮีทสโตรก มันมากับหน้าร้อน
  คนไทยกินเค็มเกินเสี่ยงโรค ไม่ติดต่อเรื้องรัง
  วิจัยวิตามินบีอาจช่วยป้องกันมลพิษทางอากาศ
  ไข้หวัดนกในยุโรป และเอเชียยังน่าเป็นห่วง
   

2015-11-23
การประชุมการจัดงานกาฬสินธุ์ 222 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงบรรพชนที่ได้ร่วมกันสร้างเมืองกาฬสินธุ์[ | ] ...
2015-11-25
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพภาพที่ 7[ | ] ...
2015-12-02
กาฬสินธุ์ : เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ[ | ] ...
2016-11-04
สสจ.กาฬสินธุ์ เตือนหน้าหนาวถนนตามภูเขามีหมอกลงจัด แนะเช็ครถและศึกษาเส้นทางให้พร้อมก่อนเดินทาง[ | ] ...
2017-02-10
สสจ. กาฬสินธุ์จัดประชุมพัฒนาค้นหาค่านิยมองค์กร moph [ | ] ...
2017-03-16
สสจ.กาฬสินธุ์ ปั่นเยี่ยม คปสอ.เขาวง เพื่อให้กำลังใจและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย [ | ] ...
2017-03-21
สสจ.กาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่อำเภอนาคู [ | ] ...
2017-03-21
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2560 [ | ] ...
2017-03-22
สสจ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและคนดี ศรีสาธารณสุข ประจำปี 2560 [ | ] ...
2017-03-22
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองปัญหาพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 [ | ] ...
2017-03-23
สสจ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์รักดี ทูบีนัมเบอร์วัน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 [ | ] ...

Cockpit แยกรายจังหวัด
(เขตตรวจสุขภาพที่ 7)

HDC แยกรายจังหวัด
(เขตตรวจสุขภาพที่ 7)

 
 
 
จำนวนที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หน้า
 
   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
  3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์ 0-4381-1561
  E-mail : contact@kalasin.moph.go.th