สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
  ท่านสามารถติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
  ได้ตามที่อยู่นี้
  3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
  โทรศัพท์ 0-4381-1561 โทรสาร : 0-4381-4620
  หรือ E-Mail : contact@kalasin.moph.go.th
   
   
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
   
ผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
 
 
 
   
   
ท่านสามารถ ติชม เสนอแนะ และแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ ได้
ผู้ติดต่อ :
เรื่อง :
วันที่ :
อีเมลผู้ติดต่อ :
หมายเลขโทรศ้พท์ผู้ติดต่อ :