สุขศึกษาประชาสัมพันธ์
(เพื่อประชาชน)
  [อ่านทั้งหมด]

  เผยกุญแจ 6 ประการ สู่อาหารปลอดภัย
  จังหวัดกาฬสินธุ์ : แถลงข่าวโครงการ Kalasin Open House เมือบ้านเฮา เว้าเรื่องดี
  สสจ.กาฬสินธุ์ 3 เก็บ บวก 5 ส. และรณรงค์ล้างส้วมรับวันสงกรานต์
  สสจ.กาฬสินธุ์ ซ้อมแผนรับอัคคีภัย ระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
  วัน อสม.แห่งชาติ
   

2015-11-23
การประชุมการจัดงานกาฬสินธุ์ 222 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงบรรพชนที่ได้ร่วมกันสร้างเมืองกาฬสินธุ์[ | ] ...
2015-11-25
สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพภาพที่ 7[ | ] ...
2015-12-02
กาฬสินธุ์ : เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ[ | ] ...

Cockpit แยกรายจังหวัด
(เขตตรวจสุขภาพที่ 7)

HDC แยกรายจังหวัด
(เขตตรวจสุขภาพที่ 7)

 
 
 
จำนวนที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หน้า
 
   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
  3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์ 0-4381-1561
  E-mail : contact@kalasin.moph.go.th