ข่าวประชาสัมพันธ์

15 มกราคม พ.ศ.2562   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
15 มกราคม พ.ศ.2562   รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2561
14 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
14 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
14 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าประเมินผลงานสายงานนายแพทย์ เพ่ือขอรับเงินประจำตำแหน่ง
11 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการสายงานต่าง ๆ
10 มกราคม พ.ศ.2562   ตารางการสำรวจข้อมูลการให้บริการทางวิสัญญีวิทยา
8 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 จ้างเหมาบริการ นักจัดการงานทั่วไป
7 มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
3 มกราคม พ.ศ.2562   ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาต่อ
25 ธันวาคม พ.ศ.2561   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
25 ธันวาคม พ.ศ.2561   ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561
21 ธันวาคม พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ
18 ธันวาคม พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี
17 ธันวาคม พ.ศ.2561   ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
14 ธันวาคม พ.ศ.2561   ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลรับจ้างเหมาบริการ(แพทย์แผนไทย) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
14 ธันวาคม พ.ศ.2561   รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2561
14 ธันวาคม พ.ศ.2561   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
6 ธันวาคม พ.ศ.2561   ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลรับจ้างเหมาบริการ(แพทย์แผนไทย) เรื่อง กำหนด วันเวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นของขวัญปีใหม่แด่ประชาชน