ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ธันวาคม พ.ศ.2561   ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลรับจ้างเหมาบริการ(แพทย์แผนไทย) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
6 ธันวาคม พ.ศ.2561   ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลรับจ้างเหมาบริการ(แพทย์แผนไทย) เรื่อง กำหนด วันเวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นของขวัญปีใหม่แด่ประชาชน
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   สมัครจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุข
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน ขอรับเงินตำแหน่ง
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 35
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลรับจ้างเหมาบริการ (แพทย์แผนไทย) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ส่งสำเนาประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ผลการคัดเลือกย้ายข้าราชการดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   รายละเอียดประกอบงบทดลอง 31 ต.ค. 61
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   งบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุุ์
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   ประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการ ต.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการเงินและบัญชี
16 ตุลาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกรกฎาคม 2561
16 ตุลาคม พ.ศ.2561   แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเดือนกรกฎาคม 2561
12 ตุลาคม พ.ศ.2561   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานสายงานต่าง ๆ
12 ตุลาคม พ.ศ.2561   รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง เดือน กันยายน 2561